Sticker see through/ผลิตติดตั้งงานซีทรูหน้าตึกสูง

Sticker see through

Advertising Building on glass

Sticker see through!

งานสติ๊กเกอร์ซีทรู แล็ปตึก สามารถสร้างความโดดเด่นให้กับงานโฆษณา ของลูกค้า ได้อย่างดีเยี่ยม สติ๊กเกอร์ซีทรูจะเป็นสติ๊กเกอร์ลักษณะเฉพาะ คือ จะเป็นรูเล็ก ๆ เหมาะสำหรับการติดบนกระจกใส จะทำให้ ด้านในอาคารสามารถมองเห็นด้านนอกอาคาร แต่ คนที่อยู่ด้านนอกอาคาร มองเข้า มา จะไม่สามารถ มองเห็น ภายในอาคารได้ !

บริษัท ดิจิตอลฟิวเจอร์ พริ้นติ้ง จำกัด มีประสบการณ์ ด้านงาน ติดสติ๊กเกอร์ซีทรู บนตึก ด้วยเทคนิค การโรยตัว โดยช่างผู้ชำนาญ งานเฉพาะตัว บริษัท ดิจิตอลฟิวเจอร์ พริ้นติ้ง จำกัด สามารถให้คำแนะนำ และ การเข้าวัดหน้างาน ออกแบบผลิตติดตั้ง ให้ลูกค้า ครบวงจร ด้วยความรวมเร็ว และมีความเป็นมืออาชีพ .


ถนนลาดพร้าว
ซอยลาพร้าว 126
เขตวังทองหลาง
แขวงพลับพลา, 10310
กรุงเทพฯ