COUNTER LED / โต๊ะชงชิมแอลอีดี

www

โต๊ะชงชิมที่ถูกออกแบบ มาให้เหมาะสม กับ การใช้งานหนักโดยมี ดีไซน์ แปลกตาและ ลงตัว ลูกค้าสามารถออกแบบได้ ตาม ความต้องการ

วัสดุ : อะคริลิค หนา 4 มิล  ไฟ LED : กันน้ำ